REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA ZA 2016. GODINU

5.5.1-pdf    5.5.1-xls

U 2016. godini registrirano je ukupno 611.927 vozila, što je za 3,5% više u odnosu na 2015. kada su ukupno registrirana 570.452 vozila.

Od ukupno registriranih 611.927 cestovnih motornih vozila u 2016. godini 87,4% odnosi se na putnička, 10,5% na teretna, a 2,1% na sve ostale kategorije vozila.

Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila 6,1% nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 44,8% je u kategoriji od 6 – 15 godina, dok je 49,1% starije od 15 godina.

Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila, 46.843 odnosi se na prvi put registrirana cestovna motorna vozila u 2016. godini, što je za 5,0% manje u odnosu na 2015. kada je prvi put registrirano 49.294 vozila.