Anketa o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

Anketa o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

Pilot-anketa o prehrambenim navikama odrasle populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine provedena je u saradnji sa Školom javnog zdravstva Univerziteta Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, USA) tokom 2017./2018. godine.

Cilj Ankete bio je razvoj samoodrživog, novog modela praćenja indikatora ishrane kao i dobijanje inicijalnih podatka o ishrani do nivoa mikronutrijenata. Rezultati ankete sadrže važne informacije za planiranje politika, strategija i programa za unapređenje ishrane i promociju zdravlja stanovništva.

Zavod je objavio podatke u formi naučnog rada u International Journal of Public Health, Springer Nature. Ukoliko imate pristup naučnim bazama, rad možete preuzeti putem linka https://doi.org/10.1007/s00038-019-01222-3

Ukoliko želite da vam pošaljemo kompletan tekst ovog naučnog rada možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected]

U majskom izdanju The Bulletin of the World Health Organization biće objavljen još jedan rad koji ćete moći preuzeti na linku: https://www.who.int/bulletin/en/, a isti je do 1. maja, dostupan u online verziji:  https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.18.227108.pdf

U pripremi je još nekoliko naučnih tekstova, koji će biti objavljeni  kako u žurnalima tako i na našoj web stranici.


pdfz  KONAČNI REZULTATI Pilot-ankete o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

pdfz   BROŠURA Pilot-ankete o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

pdfz   PREZENTACIJA Pilot-ankete o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

pdfz   24-satni intervju

pdfz   Info letak za učesnike ankete (bosanski)

pdfz   Info letak za učesnike ankete (hrvatski)

pdfz   Prvi izvještaj o provedbi pilot-ankete o prehrambenim navikama odrasle populacije u FBiH

pdfz   Priručnik za anketare sa protokolom za rad na terenu

pdfz   Upitnik

 

Prehrambene navike odraslog stanovništva u FBiH