Statističke oblasti

ANKETA O MJERNJU ŽIVTNOG STANDARDA U BOSNI I HERCEGOVINI(LSMS)

17.12.2015 Socijalna pomoć

17.12.2015 Migracije

17.12.2015 Certifikati/Vaučeri

17.12.2015 Krediti

17.12.2015 Radna aktivnost

17.12.2015 Zdravstvo

17.12.2015 Stanovništvo

17.06.2015 Poljoprivredne aktivnosti

17.06.2015 Nepoljoprivredne aktivnosti

17.06.2015 Potrošnja domaćinstva

17.06.2015 Stanovanje