Statističke oblasti

Poljoprivreda i ribarstvo

poljoPoljoprivreda

Statistika poljoprivrede sadrži pet oblasti: statistiku biljne proizvodnje, statistiku stočarstva, mesa i jaja, statistiku mlijeka i mliječnih proizvoda, poljoprivredne strukture i poljoprivredne račune i cijene.

Statistička istraživanja provode su na bazi punog obuhvata. Izvještajne jedinice su poslovni subjekti registrovani u djelatnosti poljoprivreda i općinske službe za poljoprivredu za poljoprivredna gazdinstva/gospodarstva (podaci su prikupljeni na osnovu procjena).

U okviru statistike biljne proizvodnje publikuju se podaci o korištenju poljoprivrednih površina, oraničnim površinama (ukupnim, neobrađenim, zasijanim), kao i požnjevenim površinama (po usjevima i grupama usjeva), o ostvarenoj proizvodnji usjeva, voća i grožđa.

U okviru statistike stočarstva publikuju se podaci po oblastima:

  • stočarstvo: podaci o brojnom stanju stoke, peradi i košnica pčela i stočnoj proizvodnji;
  • mlijeko: prikupljene količine sirovog mlijeka sa prosječnim sadržajem masnoće i proteina i proizvodnja mliječnih proizvoda;
  • meso: podaci o klanju stoke i peradi, po vrstama i kategorijama, u klaonicama;
  • jaja: podaci o aktivnosti, kapacitetu i namjeni inkubatorskih stanica.

Ribarstvo

U okviru statistike ribarstva publikuju se podaci o ukupnoj proizvodnji ribe.
Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci  Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci