Statističke oblasti

Strukturne poslovne statistike

Statistika strukturnih poslovnih istraživanja predstavlja opći okvir za prikupljanje podataka svih aktivnih tržišnih jedinica koje posluju na teritoriji Federacije BiH. Istraživanjem se proizvode osnovne varijable i indikatori o strukturi, konkurentnosti i karakteristikama rada poslovnih subjekata i njihovih poslovnih rezultata, na različitim nivoima grupisanja, po djelatnostima. Istraživanje se provedi kombinovanom metodom, koristeći puni obuhvat za poslovne subjekte sa 20 i više zaposlenih , dok se za poslovne subjekte sa manje od 20 zaposlenih koristeadministrativni i drugi raspoloživi podaci. Sadržaj strukturnih poslovnih statistika (SPS) je u skladu sa važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike. Podaci prikupljeni istraživanjima strukturnih poslovnih statistika koriste se za analizu strukture poslovnih subjekata po djelatnostima (vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, zaposlenost itd.) i analizu faktora korištenih u procesu proizvodnje (broj zaposlenih, sredstva zaposlenih, itd.). Također, podaci strukturnih poslovnih statistika se koriste za obračun pondera za kratkoročne statistike. Rezultati istraživanja se, u skladu sa evropskim preporukama, prikazuju prema glavnoj djelatnosti, što podrazumjeva da se, ukoliko poslovni subjekt obavlja više djelatnosti, cjelokupan rezultat pripisuje njegovoj glavnoj djelatnosti. Izvor podataka za strukturne poslovne statistike je Godišnji izvještaj strukturnih poslovnih statistika za preduzeća.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci

Obrasci i uputstva za strukturne poslovne statistike:


Biznis usluge_FBiH-xlsx

SBS_2021_ UPUTSTVO_USLUGE_71-doc

SBS_2021_ UPUTSTVO_USLUGE_73 -doc

SBS_2021_ UPUTSTVO_USLUGE_komjuterske usluge-doc

SBS_2021_UPUTSTVO_USLUGE_78-doc

SBS_2020_ UPUTSTVO_USLUGE_69.10-doc

SBS_2020_ UPUTSTVO_USLUGE_69.20-doc


gradj_D_2021-xls                     Uputstvo_D_gradj -doc

gradj_S_2016 -xls                    Uputstvo_S_gradj -doc

ind_D_2021  -xls                      Uputstvo_D_ind -doc

ind_S_2016    -xls                     Uputstvo_S_ind -doc

trg_D_2021  -xls                       Uputstvo_D_trg -doc

trg_S_2016    -xls                     Uputstvo_S_trg -doc

usl_S_2016  -xls                       Uputstvo_S_usl -doc

usl_D_2021  -xls                       Uputstvo_D_usl -doc

Statistika strukturnih poslovnih istraživanja predstavlja opći okvir za prikupljanje podataka svih aktivnih tržišnih jedinica koje posluju na teritoriji Federacije BiH. Istraživanjem se proizvode osnovne varijable i indikatori o strukturi, konkurentnosti i karakteristikama rada poslovnih subjekata i njihovih poslovnih rezultata, na različitim nivoima grupisanja, po djelatnostima. Istraživanje se provedi kombinovanom metodom, koristeći puni obuhvat za poslovne subjekte sa 20 i više zaposlenih , dok se za poslovne subjekte sa manje od 20 zaposlenih koristeadministrativni i drugi raspoloživi podaci. Sadržaj strukturnih poslovnih statistika (SPS) je u skladu sa važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike. Podaci prikupljeni istraživanjima strukturnih poslovnih statistika koriste se za analizu strukture poslovnih subjekata po djelatnostima (vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, zaposlenost itd.) i analizu faktora korištenih u procesu proizvodnje (broj zaposlenih, sredstva zaposlenih, itd.) .

Također, podaci strukturnih poslovnih statistika se koriste za obračun pondera za kratkoročne statistike. Rezultati istraživanja se, u skladu sa evropskim preporukama, prikazuju prema glavnoj djelatnosti, što podrazumjeva da se, ukoliko poslovni subjekt obavlja više djelatnosti, cjelokupan rezultat pripisuje njegovoj glavnoj djelatnosti. Izvor podataka za strukturne poslovne statistike je Godišnji izvještaj strukturnih poslovnih statistika za preduzeća.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije