Odgovornost i principi

Odgovornost i principi

Nadležni federalni organ za poslove statistike u Federaciji Bosne i Hercegovine je Federalni zavod za statistiku. Federalni zavod za statistiku organizuje i vrši statistička istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podaci i informacije dobiveni kao rezultat statističkih istraživanja predstavljaju zvanične podatke i obavezno se koriste pri utvrđivanju zajedničkih osnova i mjerila za određivanje prava, obaveza i odgovornosti pojedinih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poslovi statističke djelatnosti obavljaju se prema načelu neutralnosti, objektivnosti i stručne neovisnosti.