Plan rada

Plan rada

21.03.2024 RADNI TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2025-2027

22.01.2024 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2024. GODINU

28.12.2023 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2024-2026

06.10.2023 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2023. GODINU

06.10.2023 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2023. GODINU

30.01.2023 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2023. GODINU

19.01.2023 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2023. GODINU

27.12.2022 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2023-2025

22.02.2022 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2022. GODINU

22.02.2022 PROGRAM PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2021. - 2024.

31.12.2021 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2022-2024

22.03.2021 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2022-2024

15.02.2021 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2021. GODINU

15.02.2021 IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2020. GODINU

27.01.2021 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2021. GODINU

18.12.2020 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2021-2023

03.06.2020 IZMJENA PLANA PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FBiH ZA 2020. GODINU

03.06.2020 IZMJENA GODIŠNJEG PLANA RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2020. GODINU

23.04.2020 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2019. GODINU

23.04.2020 ZAKLJUČAK VLADE FBIH O BRISANJU ANKETA IZ PLANA

31.03.2020 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2021-2023

20.01.2020 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2020. GODINU

17.12.2019 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2020. GODINU

05.12.2019 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2020-2022.

03.01.2019 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2019. GODINU

25.12.2018 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2019. GODINU

28.11.2018 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2019-2021.

19.04.2018 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2018. GODINU

28.02.2018 INICIJALNI TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2018-2020.

19.02.2018 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2018. GODINU

09.02.2017 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2017. GODINU

09.02.2017 Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH 2017

01.12.2016 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2017-2019.

29.05.2016 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA F BiH ZA 2016.GODINU

29.05.2016 Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

15.03.2016 PLAN RADA Federalnog zavoda za statistiku za 2016.godinu