Probni Popis stanovništva 2012

U sklopu priprema za Popis stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova koji se planira provesti 2013. godine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine „provodi probni popis u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku“ (član 20. tačka h) Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini) u periodu od 15. do 29. oktobra/listopada 2012. godine.

Probni popis provodi se na uzorku od 60 popisnih krugova od kojih su 33 popisna kruga u Federaciji BiH, 21 popisni krug u Republici Srpskoj i 6 u Brčko Distriktu BiH. Općina u kojoj se nalazi sjedište svakog područnog ureda za statistiku ciljano se bira za uzorak, a iz svake općine biraju se po tri popisna kruga (urbanog i ruralnog tipa). Za Sarajevo, Banja Luku i Brčko bira se po 6 popisnih krugova (urbani, prigradski i ruralni).

Cilj Probnog popisa jeste provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravovremeno i na prikladan način pripremila provedba i otklonili eventualni nedostaci za provođenje popisa 2013. godine

Metodološki dokumenti za Probni popis 2012:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски  језик

Obrazci za Probni popis 2012:

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Српски  језик

Oglasi za Probni popis 2012:

ProbniPopis2012bh

Oglas za Probni popis HR

Oглас за Пробни попис