Statističke oblasti

Industrija

indus1Statistika industrije provodi statistička istraživanja o industrijskoj proizvodnji u mjesečnoj i godišnjoj periodici.

Mjesečna istraživanja industrije provode se prvenstveno sa ciljem izračunavanja indeksa obima industrijske proizvodnje, i ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o proizvedenim količinama, prometu i broju zaposlenih.

Godišnjim izvještajem industrije prikupljaju  se podaci o proizvedenim i prodanim količinama, internoj potrošnji, zalihama, količinama i vrijednosti prodaje, na domaćem i stranom tržištu i podaci se prikupljaju na nivou šifre proizvoda koji su definisani prema  Nomenklaturi industrijskih proizvoda (NIP BiH 2010), koja je u osnovi preuzeta EU ProdCom lista.

Podaci ovog istraživanja služe za obradu, kompiliranje i grupisanje podataka o industrijskoj proizvodnji na nivou proizvoda i na višim nivoima agregacije čime se osigurava mogućnost praćenja stanja i kretanja industrijske proizvodnje na čitavom ekonomskom području FBiH.

Ikona-Saopcenja Ikona-Bilteni Ikona-Obrasci Ikona-Metodologije Ikona-Metapodaci