Statističke oblasti

Građevinarstvo

Statistika  građevinarstva provodi tromjesečna istraživanja o obimu građevinske proizvodnje, izdatim odobrenjima za građenje, cijenama prodatih novih stanova, cijenama u stanogradnji i radovima u inostranstvu.

Ovim istraživanjima prikupljaju se podaci o vrijednosti izvršenih radova na objektima visokogradnje i objektima niskogradnje, prosječnom broju radnika na gradilištima i izvršenim efektivnim satima rada radnika na gradilištima u zemlji i inostranstvu, broju i veličini novoizgrađenih zgrada i stanova, cijenama prodatih novih stanova i strukturi cijene, kao i o broju izdatih odobrenja za građenje i veličini stambenih objekata za koja su izdata odobrenja za građenje. Za sva ova istraživanja izračunavaju se indeksni pokazatelji na osnovu kojih se može pratiti kretanja građevinske aktivnosti u FBiH.

Godišnjim istraživanjem građevinarstva obezbjeđuju se podaci o izvršenim građevinskim radovima prema vrsti građevinskih objekata i podaci se prikupljaju  prema Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata  (CC).

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci