Anketa o radnoj snazi

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva (15+), na osnovu kojih se vrši procjena ukupne radne snage u FBiH, kao i podaci o demografskim, obrazovnim, socio-ekonomskim i drugim karakteristikama stanovništva. Glavni cilj ovog istraživanja je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontigenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba.

Ikona-Saopcenja

pdfz  METODOLOŠKI DOKUMENT ANKETA O RADNOJ SNAZI ARS

UPITNIK ANKETA O RADNOJ SNAZI

pdfz UPUTSTVO_ ARS

pdfz   Upitnik ARS

ANKETE

Anketa o radnoj snazi 2019 - Tematski bilten TB 10

Anketa o radnoj snazi 2018 - Tematski bilten TB 10

ANKETA O RADNOJ SNAZI ARS-2017-BS-ENG

ANKETA O RADNOJ SNAZI 2016 (ARS 2016)

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2014-konačni rezultati

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2013

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2012_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2011_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2010_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2009_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2008_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2007_bh.pdf

ANKETA O RADNOJ SNAZI -ARS 2006_bh.pdf