Statističke oblasti

GIS i registar prostornih jedinica

Osnovni zadaci Odsjeka

– Unapređenje Registra prostornih jedinica Zavoda

– Održavanje i unapređenje GIS-a Zavoda

– Unapređenje saradnje sa nosiocima izvora podataka

Vođenje i održavanje RPJ Zavoda

U RPJ se za sve prostorne jedinice vode nazivi i alfanumerički podaci (matični brojevi/šifre),kao i grafički podaci o prostornim jedinicama do popisnog kruga. Prostorne jedinice koje se vode u RPJ: Federacija BiH, kantoni, općine/gradovi, naseljena mjesta, mjesne zajednice, statistički krugovi, popisni krugovi. Za ulice i kućne brojeve vode se evidencije u sklopu naseljenih mjesta i općina.

Razvoj GIS – a

web_gis

Geografski informacioni sistem uveden je u cilju upravljanja podacima Registra prostornih jedinica. Ažuriranje i usaglašavanje baze podataka GIS-a sa bazom podataka RPJ Zavoda radi se na osnovu prikupljenih informacija od općina i preuzimanja ažurnih setova podataka , putem web servisa, sa servera FGU. Nosioci izvora podataka su: Općinske službe, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci