GIS i registar prostornih jedinica

GIS i registar prostornih jedinica

15.01.2024 PROMJENE KOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (stanje 31.12.2023. godine)

15.01.2024 ŠIFARNIK JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (stanje 31.12.2023. godine)

16.01.2023 PROMJENE KOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (stanje 31.12.2022. godine)

16.01.2023 ŠIFARNIK JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (stanje 31.12.2022. godine)

17.01.2022 Šifarnik JLS i NM u FBiH stanje31.12.2021

17.01.2022 PROMJENE KOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FBiH (stanje 31.12.2021.godine)

15.01.2021 PROMJENE KOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FBiH (stanje 31.12.2020.godine)

15.01.2020 ŠIFARNIK JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FBiH - 2019

15.01.2020 Promjene kod jedinica lokalne samouprave (JLS) i naseljenih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2019

15.01.2019 ŠIFARNIK JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) I NASELJENIH MJESTA U FBiH - 2018

15.01.2019 Promjene kod jedinica lokalne samouprave (JLS) i naseljenih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

15.01.2018 Šifarnik općina/naseljenih mjesta FBiH - 2017

15.01.2018 Promjene kod jedinica lokalne samouprave (JLS) i naseljenih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

16.01.2017 Promjene kod opčina i naseljenih mjesta u FBiH 2016

16.01.2017 Šifarnik opčina/naseljenih mjesta FBiH - 2016

15.01.2016 ŠIFARNIK OPĆINA/NASELJENIH MJESTA FBiH - Stanje 31.12.2015.

15.01.2016 PROMJENE KOD OPĆINA I NASELJENIH MJESTA FBiH-Stanje 31.12.2015.

15.01.2015 Šifarnik općina/naseljenih mjesta F BiH Stanje 31. decembar 2014. godine