Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

18.07.2023 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2021/2022. - 17.04.2024. - KORIGOVANI PODACI

30.12.2022 Anketa o potrošnji domaćinstava u FBiH - odgođeno

26.07.2017 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2015. KONAČNI REZULTATI

21.04.2017 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2015.

29.06.2016 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

07.06.2015 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2015.

29.05.2012 ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011

07.06.2011 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2011. (Konačni rezultati)

07.06.2007 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

07.06.2004 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2004.

UPUTSTVA

Uputstvo_2020 – Bosanski

Uputstvo_2020 – Hrvatski

OBRAZCI

Bosanska verzija

Upitnik ishrana kvaliteta zena reproduktivne dobi

HBS 2020 – Dnevnik nabavki (B_HBS2020DnevnikNabavki.pdf)

HBS 2020 – Dnevnik o potrošnji iz vlastite proizvodnje (B_HBS2020PVP.pdf)

HBS 2020 – Upitnik o zdravstvu i socijalnoj uključenosti (B_HBS2020NoviModul.pdf)

HBS 2020 – Završni intervju (B_HBS2020ZavrsniIntervju2.pdf) 

HBS 2020 – Izvještaj anketara (B_HBS2020APD5.pdf)

HBS 2020 – Izvještaj supervizora (B_HBS2020APD6.pdf)

Hrvatska verzija

Upitnik ishrana kvaliteta zena reproduktivne dobi

HBS 2020 – Dnevnik nabavki (H_HBS2020DnevnikNabavki.pdf)

HBS 2020 – Dnevnik o potrošnji iz vlastite proizvodnje (H_HBS2020PVP.pdf)

HBS 2020 – Upitnik o zdravstvu i socijalnoj uključenosti (H_HBS2020NoviModul.pdf)

HBS 2020 – Završni intervju (H_HBS2020ZavrsniIntervju2.pdf)  

HBS 2020 – Izvještaj anketara (H_HBS2020APD5.pdf)

HBS 2020 – Izvještaj supervizora (H_HBS2020APD6.pdf)