Statističke oblasti

Nacionalni računi – bruto domaći proizvod

Statistika nacionalnih računa proizvodi Bruto domaći proizvod (BDP) koji je najznačajniji makroekonomski indikator i pokazatelj razvijenosti jedne ekonomije. Obračuni se rade prema proizvodnom i dohodovnom pristupu u skladu/sukladno sa metodologijama „Evropski/Europski sistem računa“ (ESA) i „Sistem nacionalnih računa“ (SNA).

Bruto domaći proizvod  se obračunava u godišnjoj i tromjesečnoj periodici. Obračun godišnjeg bruto domaćeg proizvoda vrši se prema proizvodnom i dohodovnom pristupu, a obračun tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda vrši se prema proizvodnom pristupu.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni  Ikona-Obrasci  Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci