Kontakt

Kontakti i lokacija:

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku

Radno vrijeme: 8:00 – 16:30  (pauza: 11:00 – 11:30)
Telefon: +387 33 206 452
Faks: +387 33 226 151
Poštanska adresa: Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
                                 BiH, Federacija Bosne i Hercegovine
e – mail: [email protected]

Direktor Zavoda: Doc.dr. Emir Kremić

Kabinet direktora:

e-mail: [email protected]    Telefon: +387 33 443 866     Fax: +387 33 226 705


Sekretar Zavoda: Hasan Karačić

e-mail: [email protected]     Telefon: +387 33 407 026


Pomoćnik direktora za kabinet:  Dijana Simanić

e-mail: [email protected]     Telefon: +387 33 407 015


Kontakt za korisnike:  Ajla Hadžiahmetović

e-mail: [email protected]


Kontakt za medije: Emir Imamović

Telefon: +387 (33) 407 031
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]


Kontakti:

  1. RUKOVODSTVO
  2. SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA
  3. SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE
  4. SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA
  5. SEKTOR ZA PUBLICISTIKU I DISEMINACIJU
  6. SEKTOR ZA REGISTRE
  7. SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE
  8. SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE, FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I OPĆE POSLOVE
  9. SLUŽBE ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA