Službe za statistiku za područje kantona

Službe za statistiku za područje kantona

SLUŽBE ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONAADRESATELEFONe-mail
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE UNSKO-SANSKOG KANTONA U BIHAĆU-Načelnik Goran Drndelić   Kasima Ćehajića 29,
77000 Bihać
+387 37 227 858
+387 37 228 122 (registar)
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA U GORAŽDU-Načelnik Sabaheta Jusufović   Trg branilaca br.,
73000 Goražde
+387 38 224 333
+387 38 220 954
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA 10 U LIVNU-Načelnik Mira Vujeva   Trg domovinskog rata 5,
80101 Livno
+ 387 34 202 101
+ 387 34 203 190
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA POSAVSKOG  U ORAŠJU-Načelnik Slavica Oršolić   Ulica 8 broj 6a,
76270 Orašje
+387 31 710 051[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU-Načelnik Aziz Dedović   Krpića 3,
88000 Mostar
+387 36 580 871[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA U ŠIROKOM BRIJEGU-Načelnik Božica Zeljko   Matije Gubca 10a,
88220 Široki Brijeg
+387 39 703 705[email protected]
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA U TUZLI-Načelnik Azra Ćatović   Stari grad bb,
75000 Tuzla
+387 35 369 980
+387 35 369 975
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA U TRAVNIKU- Načelnik Muris Ćuk   Bosanska 131,
72270 Travnik
+387 30 511 430[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U ZENICI-Načelnik Željka Skelo   M. Tarabara 15,
72000 Zenica
+387 32 244 638
+387 32 441 471
[email protected]
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO U SARAJEVU-Načelnik Meliha Đurđević   Rustempašina 52,
71210 Ilidža
+387 33 265 881
+387 33 265 880 (registar)
[email protected]