Statističke oblasti

Šumarstvo i lovstvo

ŠUMARSTVO I LOVSTVO

Statistika šumarstva prati, analizira i publikuje podatke o najvažnijim pojavama u šumarstvu. Statistika šumarstva ima ukupno 8 istraživanja, a periodika je mjesečna ili godišnja.

Na mjesečnom nivou prikupljaju se podaci o proizvodnji (sječi), prodaji, zalihama i vrijednosti šumskih sortimenata iz državnih šuma. Podaci  se dobijaju iz mjesečnih izvještaja šumarskih i ostalih organizacija, odnosno poslovnih subjekata, koji u državnim šumama proizvode i prodaju šumske sortimente, bez obzira da li im je gazdovanje šumama osnovna djelatnost ili nije.  Izvještaji se zasnivaju na službenim evidencijama poslovnih subjekata.

Na godišnjem nivou prikupljaju se podaci o: ukupno posječenoj drvnoj masi za državne i privatne šume, o podizanju i gajenju šuma za državne i privatne šume, o štetama u državnim i privatnim šumama, o požarima u državnim i privatnim šumama i podaci o saobraćajnicama, prevoznim sredstvima i mehanizaciji za preduzeća šumarstva sa većinskim državnim vlasništvom. Izvještajne jedinice za ova istraživanja su poslovni subjekti registrovani u oblasti šumarstva kojima su šume date na upravljanje i gospodarenje i nadležni organi uprave koji upravljaju privatnim šumama

Podaci o lovstvu: brojno stanje i odstrel divljači, broj lovaca, lovišta i lovačkih objekata kao i broj zaposlenika, prikupljaju se na godišnjem nivou, a davaoci podataka su lovačka društva, organizacije koje se bave lovstvom i ostali poslovni subjekti koji  imaju svoja lovišta ili uzgajališta divljači.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni  Ikona-Obrasci  Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci