Statističke oblasti

Obrazovanje

Prikupljanje, obrada i publikovanje podataka za sve nivoe obrazovanja na godišnjem niovu, jeste osnovni cilj statistike obrazovanja.

Predškolsko obrazovanje

Podaci o broju i vrsti predškolskih ustanova, broju djece i broju zaposlenih su osnovni pokazatelji predškolskih ustanova koje pružaju usluge njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi.

Osnovno obrazovanje

Podaci za osnovno obrazovanje (redovno/redovito i osnovne škole sa posebnim potrebama) i dopunsko obrazovanje (osnovne muzičke/glazbene) rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja.

Srednje obrazovanje

Podaci za srednje obrazovanje (redovno/redovito i srednje škole sa posebnim potrebama) rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja.

Visoko obrazovanje

Podaci o broju upisanih studenata na visokoškolskim ustanovama, fakultetima, akademijama umjetnosti i visokim školama, podaci o studentima koji su diplomirali, te broju kandidata koji su stekli naziv magistra ili doktora nauka/znanosti, podaci o nastavnicima visokoškolskih organizacija rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci