Statističke oblasti

Cijene

cijene2Osnovni cilj statistike cijena je praćenje dinamike u mjesečnim promjenama cijena  proizvoda i usluga. Promjene se, najčešće, iskazuju putem indeksnih brojeva. Indeksi odslikavaju odnos cijena u posmatranom periodu u odnosu na predhodni ili bazni period.

Obračunavaju se i publikuju:

Indeks potrošačkih cijena predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koje rezidentna domaćinstva  kupuju radi zadovoljenja svojih ličnih potreba. Indeks potrošačkih cijena se koristi kao mjera inflacije, za usklađivanje cijena rada i zarada, penzija, socijalnih davanja te kao deflator pojedinih makroekonomskih agregata  u nacionalnim računima.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda predstavlja mjeru promjena cijena industrijskih proizvoda koje industrijska preduzeća proizvode na području Federacije Bosne i Hercegovine i prodaju  na domaćem i inostranom tržištu. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda se  koristiti   za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, te kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i u druge svrhe.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci