Cijene

Cijene

20.06.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MAJ/SVIBANJ 2024. GODINE

20.06.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2024. GODINE

20.05.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2024. GODINE

20.05.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - APRIL/TRAVANJ 2024. GODINE

19.04.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2024. GODINE

19.04.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MART/OŽUJAK 2024. GODINE

20.03.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - FEBRUAR/VELJAČA 2024. GODINE

20.03.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2024. GODINE - 17.04.2024. KORIGOVANI PODACI

15.03.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2024. GODINE

29.02.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2024. GODINE - ODGOĐENO

29.02.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JANUAR/SIJEČANJ 2024. GODINE

19.01.2024 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2023. GODINE

19.01.2024 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - DECEMBAR/PROSINAC 2023. GODINE

20.12.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - NOVEMBAR/STUDENI 2023. GODINE

20.12.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NOVEMBAR/STUDENI 2023.GODINE

20.11.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - OKTOBAR/LISTOPAD 2023. GODINE

20.11.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA OKTOBAR/LISTOPAD 2023.GODINE

20.10.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA SEPTEMBAR/RUJAN 2023.GODINE

20.10.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - SEPTEMBAR/RUJAN 2023. GODINE

20.09.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2023. GODINE

20.09.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - AUGUST/KOLOVOZ 2023. GODINE

18.08.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2023. GODINE

18.08.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JULI/SRPANJ 2023. GODINE

20.07.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2023. GODINE

20.07.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JUNI/LIPANJ 2023. GODINE

20.06.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MAJ/SVIBANJ 2023. GODINE

20.06.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2023. GODINE

19.05.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2023. GODINE

19.05.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - APRIL/TRAVANJ 2023. GODINE

20.04.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MART/OŽUJAK 2023. GODINE

20.04.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2023. GODINE

20.03.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2023. GODINE - KORIGOVANI PODACI

20.03.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - FEBRUAR/VELJAČA 2023. GODINE

28.02.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2023. GODINE

28.02.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JANUAR/SIJEČANJ 2023. GODINE

20.01.2023 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2022. GODINE

20.01.2023 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - DECEMBAR/PROSINAC 2022. GODINE

20.12.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2022. GODINE

20.12.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - NOVEMBAR/STUDENI 2022. GODINE

18.11.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2022. GODINE

18.11.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - OKTOBAR/LISTOPAD 2022. GODINE

20.10.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2022. GODINE

20.10.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - SEPTEMBAR/RUJAN 2022. GODINE

20.09.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2022. GODINE

20.09.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - AUGUST/KOLOVOZ 2022. GODINE

19.08.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2022. GODINE

19.08.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JULI/SRPANJ 2022. GODINE

20.07.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JUNI/LIPANJ 2022. GODINE

20.07.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2022. GODINE

20.06.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2022. GODINE

20.06.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MAJ/SVIBANJ 2022. GODINE

20.05.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2022. GODINE

20.05.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - APRIL/TRAVANJ 2022. GODINE

20.04.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - MART/OŽUJAK 2022. GODINE

20.04.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2022. GODINE

18.03.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2022. GODINE

18.03.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - FEBRUAR/VELJAČA 2022. GODINE

28.02.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2022. GODINE

28.02.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - JANUAR/SIJEČANJ 2022. GODINE

20.01.2022 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - DECEMBAR/PROSINAC 2021. GODINE

20.01.2022 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2021. GODINE

20.12.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA - NOVEMBAR/STUDENI 2021. GODINE

20.12.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2021. GODINE

19.11.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2021. GODINE

19.11.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – OKTOBAR/LISTOPAD 2021. GODINE

20.10.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2021. GODINE

20.10.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – SEPTEMBAR/RUJAN 2021. GODINE

20.09.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2021. GODINE

20.09.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – AUGUST/KOLOVOZ 2021. GODINE

20.08.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI/SRPANJ 2021. GODINE

20.08.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2021. GODINE

19.07.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JUNI/LIPANJ 2021. GODINE

19.07.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2021. GODINE

18.06.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MAJ / SVIBANJ 2021. GODINE

18.06.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2021. GODINE

20.05.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – APRIL / TRAVANJ 2021. GODINE

20.05.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2021. GODINE

20.04.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MART / OŽUJAK 2021. GODINE

20.04.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2021. GODINE

19.03.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2021. GODINE

19.03.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2021. GODINE

26.02.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2021. GODINE

26.02.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR / SIJEČANJ 2021. GODINE

20.01.2021 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2020. GODINE

20.01.2021 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – DECEMBAR / PROSINAC 2020. GODINE

18.12.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – NOVEMBAR / STUDENI 2020. GODINE

18.12.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2020. GODINE

20.11.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – OKTOBAR / LISTOPAD 2020. GODINE

20.11.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2020. GODINE

20.10.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – SEPTEMBAR / RUJAN 2020. GODINE

20.10.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2020. GODINE

18.09.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2020. GODINE

18.09.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – AUGUST / KOLOVOZ 2020. GODINE

20.08.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2020. GODINE

20.08.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI / SRPANJ 2020. GODINE

20.07.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –JUNI / LIPANJ 2020. GODINE

20.07.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2020. GODINE

19.06.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MAJ / SVIBANJ 2020. GODINE

19.06.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2020. GODINE

20.05.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – APRIL / TRAVANJ 2020. GODINE

20.05.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2020. GODINE

20.04.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MART / OŽUJAK 2020. GODINE

20.04.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2020. GODINE

20.03.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2020. GODINE

20.03.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2020. GODINE

28.02.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR / SIJEČANJ 2020. GODINE

28.02.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2020. GODINE

20.01.2020 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –DECEMBAR / PROSINAC 2019. GODINE

20.01.2020 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2019. GODINE

20.12.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2019. GODINE

20.12.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –NOVEMBAR / STUDENI 2019. GODINE

20.11.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2019. GODINE

20.11.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –OKTOBAR / LISTOPAD 2019. GODINE

18.10.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –SEPTEMBAR / RUJAN 2019. GODINE

18.10.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2019. GODINE

20.09.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – AUGUST / KOLOVOZ 2019. GODINE

20.09.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2019. GODINE

20.08.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI / SRPANJ 2019. GODINE

20.08.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2019. GODINE

19.07.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JUNI/LIPANJ 2019. GODINE

19.07.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2019. GODINE

20.06.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MAJ / SVIBANJ 2019. GODINE

20.06.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2019. GODINE

20.05.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2019. GODINE

20.05.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – APRIL / TRAVANJ 2019. GODINE

19.04.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MART / OŽUJAK 2019. GODINE

19.04.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/ OŽUJAK 2019. GODINE

20.03.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2019. GODINE

20.03.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2019. GODINE

28.02.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR / SIJEČANJ 2019. GODINE

28.02.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2019. GODINE

15.01.2019 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2018. GODINE

15.01.2019 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – DECEMBAR / PROSINAC 2018. GODINE

17.12.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –NOVEMBAR / STUDENI 2018. GODINE

17.12.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2018. GODINE

15.11.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2018. GODINE

15.11.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – OKTOBAR/LISTOPAD 2018. GODINE

15.10.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –SEPTEMBAR / RUJAN 2018. GODINE

15.10.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2018. GODINE

17.09.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2018. GODINE

17.09.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –AUGUST / KOLOVOZ 2018. GODINE

15.08.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2018. GODINE

15.08.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI / SRPANJ 2018. GODINE

16.07.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA –JUNI / LIPANJ 2018. GODINE

16.07.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2018. GODINE

14.06.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA - MAJ/SVIBANJ 2018. GODINE

14.06.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MAJ/SVIBANJ 2018. GODINE

15.05.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MART/OŽUJAK 2018. GODINE - ispravak

15.05.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR/VELJAČA 2018. GODINE - ispravak

15.05.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR/SIJEČANJ 2018. GODINE - ispravak

15.05.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – APRIL / TRAVANJ 2018. GODINE

15.05.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2018. GODINE

16.04.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2018. GODINE

16.04.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MART / OŽUJAK 2018. GODINE

06.04.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2018. GODINE

04.04.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR / SIJEČANJ 2018. GODINE

15.03.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2018. GODINE

28.02.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2018. GODINE

15.01.2018 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – DECEMBAR / PROSINAC 2017. GODINE

15.01.2018 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2017. GODINE

15.12.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2017. GODINE

15.12.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – NOVEMBAR / STUDENI 2017. GODINE

15.11.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2017. GODINE

15.11.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – OKTOBAR / LISTOPAD 2017. GODINE

13.10.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2017. GODINE

13.10.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – SEPTEMBAR / RUJAN 2017. GODINE

15.09.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2017. GODINE

15.09.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – AUGUST / KOLOVOZ 2017. GODINE

15.08.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2017. GODINE

15.08.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI / SRPANJ 2017. GODINE

17.07.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JUNI/LIPANJ 2017. GODINE

17.07.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JUNI / LIPANJ 2017. GODINE

15.06.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MAJ/SVIBANJ 2017. GODINE

15.06.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – MAJ/SVIBANJ 2017. GODINE

15.05.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, APRIL/TRAVANJ 2017. GODINE

15.05.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – APRIL / TRAVANJ 2017. GODINE

17.04.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, MART/OŽUJAK 2017. GODINE

17.04.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA–MART/OŽUJAK 2017. GODINE

15.03.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2017. GODINE

15.03.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, FEBRUAR/VELJAČA 2017. GODINE

15.03.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA–JANUAR/SIJEČANJ 2017.GODINE - ISPRAVKA

28.02.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JANUAR/SIJEČANJ 2017. GODINE

15.02.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JANUAR / SIJEČANJ 2017. GODINE

16.01.2017 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, DECEMBAR/PROSINAC 2016. GODINE

16.01.2017 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – DECEMBAR / PROSINAC 2016. GODINE

15.12.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2016. GODINE

15.12.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – NOVEMBAR / STUDENI 2016. GODINE

15.11.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – OKTOBAR / LISTOPAD 2016. GODINE

15.11.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, OKTOBAR/LISTOPAD 2016. GODINE

17.10.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, SEPTEMBAR/RUJAN 2016. GODINE

17.10.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – SEPTEMBAR / RUJAN 2016. GODINE

15.09.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – AUGUST / KOLOVOZ 2016. GODINE

15.09.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, AUGUST/KOLOVOZ 2016. GODINE

15.08.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, JULI/SRPANJ 2016. GODINE

15.08.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – JULI / SRPANJ 2016. GODINE

15.07.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA JUNI/LIPANJ 2016.GODINE

15.07.2016 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA JUNI/LIPANJ 2016. GODINE

15.06.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Maj/Svibanj

15.06.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Maj/Svibanj

16.05.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA April/Travanj

16.05.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH April/Travanj

15.04.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Mart/Ožujak

15.04.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Mart/Ožujak

15.03.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Februar/Veljača

15.03.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Februar/Veljača

17.02.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Januar/Siječanj

17.02.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Januar/Siječanj

15.01.2016 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Decembar/Prosinac

15.01.2016 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Decembar/Prosinac

15.12.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Novembar/Studeni

13.12.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Novembar/Studeni

16.11.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Oktobar/Listopad

16.11.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Oktobar/Listopad

15.10.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Septembar/Rujanj

15.10.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Septembar/Rujanj

15.09.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA August/Kolovoz

15.09.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH August/Kolovoz

17.08.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Juli/Srpanj

17.08.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Juli/Srpanj

15.07.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Juni/Lipanj

15.07.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Juni/Lipanj

15.06.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Maj/Svibanj

15.06.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Maj/Svibanj

15.05.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA April/Travanj

15.05.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH April/Travanj

15.04.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Mart/Ožujak

15.04.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Mart/Ožujak

16.03.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Februar/Veljača

16.03.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Februar/Veljača

16.02.2015 INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA IND.PROIZVODA Januar/Siječanj

16.02.2015 INDEKSI POTROŠ. CIJENA U F BiH Januar/Siječanj