Statističke oblasti

Socijalna zaštita

Provodi se redovno godišnje istraživanje o korisnicima svih oblika, mjera i usluga socijalne zaštite/skrbi, radu ustanova socijalne zaštite/skrbi i zaposlenim. Publikuju se podaci o korisnicima prema starosnoj dobi, spolu, vrsti socijalnih potreba i stepenu ugroženosti, vrstama pružene zaštite i ustanovama socijalne zaštite.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci