Socijalna zaštita

Socijalna zaštita

10.07.2024 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2023 GODINI - PRVI REZULTATI

15.05.2024 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2022. GODINA

10.07.2023 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022 GODINI - PRVI REZULTATI

15.05.2023 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2021. GODINA

15.11.2022 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2020. GODINA

15.08.2022 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2021 GODINI - PRVI REZULTATI

15.11.2021 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2019. GODINA

16.08.2021 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2020 GODINI

16.11.2020 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2018. GODINA

14.08.2020 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2019 GODINI

15.11.2019 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2016. I 2017. GODINA

15.08.2019 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2018 GODINI

15.11.2018 INTEGRISANI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE, 2015. NOVO

15.08.2018 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2017 GODINI

01.11.2017 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U F BiH U 2016. GODINI

31.05.2016 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U F BIH 2015.

10.03.2014 SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2014 (SB 215)

05.08.2013 SOCIJALNA ZAŠTITA/SKRB U F BIH 2013.

10.01.2012 SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2012 (SB 183)

10.06.2011 SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2011 (SB 169)

10.12.2007 SOCIJALNA ZAŠTITA /SKRB - 2007