Konačni rezultati Popisa 2013

Konačni rezultati Popisa 2013

KNJIGE POPISA (u xlsx i ZIP-xlsx formatu)-(April/Travanj-2017)

KNJIGA 1– STAROST I SPOL,BRAČNI STATUS,FERTILITET ŽENSKOG STANOVNIŠTVA/AGE AND GENDER, MARITAL STATUS, FERTILITY FEMALE POPULATION                                                                                                                                                     Knjiga 1(ZIP-xlsx)

KNJIGA 2 – ETNIČKANACIONALNA PRIPADNOST,VJEROISPOVJEST, MATERNJI JEZIK/ NATIONALITY,RELIGION,LANGUAGE                                                                                                                                                                                                                               Knjiga 2(ZIP-xlsx)

KNJIGA-3-DOMAĆOSTVA I PORODICE/FAMILY AND HOUSEHOLD                                             Knjiga 3(Zip-xlsx)

KNJIGA 4– OBRAZOVNE KARAKTERISTIKE/EDUCATIONAL CHARACTERISTICS                    Knjiga 4(ZIP-xlsx)

KNJIGA 5 – STANOVI,ZGRADE I USLOVI STANOVANJA/ APARTMENTS, BUILDING AND HOUSING CONDITIONS           Knjiga 5(ZIP-xlsx)

KNJIGA 6 – INVALIDITET/ DISABILITY                                                                                                     Knjiga 6(ZIP-xlsx)

KNJIGA 7 – EKONOMSKE KARAKTERISTIKE/ECONOMIC CHARACTERISTICS                           Knjiga 7(ZIP-xlsx)

KNJIGA 8 – MIGRACIJE/MIGRATIONS                                                                                                      Knjiga 8(ZIP-xlsx)

 ————————————————————————————————————————————————-
26.07.2018 Stanovništvo prema etničkoj pripadnosti po mjesnim zajednicama

01.07.2016 Prezentacija za medije o konačnim rezultatima Popisa 2013

01.07.2016 Konačni rezultati Popisa 2013

Konačni-rezultati-popisa-2013 -(u xls formatu).zip