Kvalitet u statistici

Kvalitet u statistici

Kvalitet

Prema Zakonu o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu značaja statistike Bosne i Hercegovine,  Federalni zavod za statistiku ima obavezu da obezbjeđuje kvalitetne statističke podatke. U svom radu na proizvodnji pouzdanih, relevantnih i međunarodno uporedivih statističkih podataka Federalni zavod za statistiku nastoji da statističku proizvodnju potpuno uskladi sa Kodeksom prakse evropske statistike (CoP).