Menadžment

Menadžment

emir DIREKTOR ZAVODA: Doc.dr. Emir Kremić

e-mail: [email protected]

Telefon: +387 33 443 866

Fax: +387 33 226 705

SEKRETAR ZAVODA:
Hasan Karačić
e-mail: [email protected]
Telefon: +387 33 407 026
POMOĆNIK DIREKTORA ZA KABINET:
Dijana Simanić
e-mail: [email protected]
Telefon: +387 33 407 015
Fax: +387 33 226 705
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA:
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE: Hidaeta Čolović
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE: Amer Korić
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA PUBLICISTIKU I DISEMINACIJU: Šemso Šurković
POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA REGISTRE: Belmira Hadžiabdić
POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA ZA PRAVNE, FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE: Sanela Čengić

SLUŽBE ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA ADRESA TELEFON e-mail
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE UNSKO-SANSKOG KANTONA U BIHAĆU-Načelnik Goran Drndelić


Kasima Ćehajića 29,
77000 Bihać
+387 37 227 858
+387 37 228 122 (registar)
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA U GORAŽDU-Načelnik Sabaheta Jusufović


Trg branilaca br.,
73000 Goražde
+387 38 224 333
+387 38 220 954
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA 10 U LIVNU-Načelnik Mira Vujeva


Trg domovinskog rata 5,
80101 Livno
+ 387 34 202 101
+ 387 34 203 190
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA POSAVSKOG  U ORAŠJU-Načelnik Slavica Oršolić


Ulica 8 broj 6a,
76270 Orašje
+387 31 710 051 [email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU-Načelnik Aziz Dedović


Krpića 3,
88000 Mostar
+387 36 580 871 [email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA U ŠIROKOM BRIJEGU-Načelnik Božica Zeljko


Matije Gubca 10a,
88220 Široki Brijeg
+387 39 703 705 [email protected]
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA U TUZLI-Načelnik Azra Ćatović


Stari grad bb,
75000 Tuzla
+387 35 369 980
+387 35 369 975
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA U TRAVNIKU- Načelnik Muris Ćuk


Bosanska 131,
72270 Travnik
+387 30 511 430 [email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U ZENICI-Načelnik Željka Skelo


M. Tarabara 15,
72000 Zenica
+387 32 244 638
+387 32 441 471
[email protected]
[email protected]
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO U SARAJEVU-Načelnik Meliha Đurđević


Rustempašina 52,
71210 Ilidža
+387 33 265 881
+387 33 265 880 (registar)
[email protected]