Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima/kućanstvima

Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima/kućanstvima

01.03.2016 ANKETA O POTROŠ. ENERGIJE U DOMAĆI./KUĆANSTVIMA 2015 Konačni rezutati

31.12.2015 PRELIMINARNI REZULTATI ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U DOMAĆ./KUĆ. 2015