Sektor za statistiku stanovništva i društvene statistike

Sektor za statistiku stanovništva i društvene statistike

Hidaeta Čolović, pomoćnik direktora
Telefon: +387 (33) 407 017
E-mail: [email protected]


Odsjek za statistiku stanovništva i registar
Telefon: +387 (33) 407 028


Odsjek za statistiku tržišta rada
Telefon: +387 (33) 407 027


Odsjek za statistiku životnih uslova
Telefon: +387 (33) 407 032


Odsjek za statistiku obrazovanja, socijalne zaštite i nacionalnih zdravstvenih računa
Telefon: +387 (33) 407 041


Odsjek za statistiku pravosuđa, kulture, inovacija, zdravstva i gender statistika
Telefon: +387 (33) 407 037