Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i statističke metode

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije i statističke metode

Amer Korić, pomoćnik direktora
Telefon: +387 (33) 407 019
E-mail: [email protected]


Odsjek za informacioni sistem i tehničku podršku
Telefon: +387 (33) 407 040


Odsjek za statističke metode i koordinaciju
Telefon: +387 (33) 407 007


Odsjek za razvoj aplikacija za unos podataka
Telefon: +387 (33) 407 007


Odsjek za razvoj baze podataka, podršku diseminaciji i unos podataka
Telefon: +387 (33) 407 040