Sektor za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opće poslove

Sektor za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opće poslove

Sanela Čengić, pomoćnik direktora
Telefon: +387 (33) 407 016
E-mail: [email protected]


Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
Telefon: +387 (33) 407 020


Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove
Telefon: +387 (33) 407 024


Pisarnica
Telefon: +387 (33) 220 566
Fax: +387 (33) 226 151