Statističke oblasti

Energetika

Energetska statistika provodi mjesečna istraživanja o proizvodnji, izvozu i krajnjoj potrošnji električne energije i proizvodnji, izvozu, zalihama i krajnjoj potrošnji mrkog uglja, lignita i koksa. Ovim istraživanjima obezbjeđuju se podaci za praćenje kratkoročnih pokazatelja energetske statistike.

Godišnjim istraživanjima energetske statistike obezbjeđuju se podaci za izradu energetskih bilansa za FBiH, a energetski bilans predstavlja značajan pokazatelj energetskih tokova. Godišnji energetski bilansi sadrže godišnje podatke o proizvodnji, zalihama, uvozu, izvozu, raspodjeli električne energije, toplotne energije, uglja, derivata nafte i prirodnog gasa.

Za izradu energetskih bilansa, definisanje i grupisanje energenata i vidova energije, kao i statistička terminologija, usklađeni su sa standardima IEA/OECD/EUROSTAT.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci