Menadžment

Menadžment

emir DIREKTOR ZAVODA: Doc.dr. Emir Kremić

e-mail: kabinet@fzs.ba

Telefon: +387 33 443 866

Fax: +387 33 226 705

SEKRETAR ZAVODA:

 

  DSC_0177_ POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA: Sanja Ambrožić

 

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE: Hidaeta Čolović, diplomirani ekonomista

 

nisveta POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA: Nisveta Džebo, diplomirani ekonomista

 

amer_koric POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE: Amer Korić, diplomirani inženjer elektrotehnike

 

DSC_0173

 

 

 

 

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR PUBLICISTIKE: Hajrudin Alić

 

 

 

 

 


SLUŽBE/UREDI ZA STATISTIKU U KANTONIMA FEDERACIJE BIH ADRESA TELEFON
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE UNSKO-SANSKOG KANTONA U BIHAĆU-Načelnik Hiba Sarajlić


KASIMA ĆEHAJIĆA 29 387 037/ 22 78 58
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA U GORAŽDU-Načelnik Sabaheta Jusufović


TRG BRANILACA 1 387 038/ 22 43 33
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA 10 U LIVNU-Načelnik Mira Vujeva


TRG DOMOVINSKOG RATA 5 387 034/ 20 21 01
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA POSAVSKOG  U ORAŠJU-Načelnik Slavica Oršolić


 ULICA 8.  Br. 6a 387 031/ 71 00 51
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU-Načelnik Aziz Dedović


KRPIĆA 3 387 036/ 58 08 71
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA U ŠIROKOM BRIJEGU-Načelnik Božica Zeljko


MATIJE GUPCA BB 387 039/ 70 37 05
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA U TUZLI-Načelnik Azra Ćatović


STARI GRAD BB 387 035/ 36 99 80
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA U TRAVNIKU-Načelnik Čamil Ganibegović


BOSANSKA 131 387 030/ 51 14 30
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U ZENICI-Načelnik Željka Skelo


M.TARABARA 15 387 032/ 40 77 28
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO U SARAJEVU-Načelnik Meliha Suljić


TITOVA 62 387 033/ 26 58 81