Menadžment

Menadžment

emir DIREKTOR ZAVODA: Doc.dr. Emir Kremić

e-mail: kabinet@fzs.ba

Telefon: +387 33 443 866

Fax: +387 33 226 705

SEKRETAR ZAVODA:

e-mail:

Telefon:

Fax:

  POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA:

e-mail:

Telefon:

Fax: +387 33 226 705

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE: Hidaeta Čolović, diplomirani ekonomista

e-mail: hidaeta.colovic@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 017

Fax: +387 33 226 705

nisveta POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA: Nisveta Džebo, diplomirani ekonomista

e-mail: nisveta.dzebo@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 025

Fax: +387 33 226 705

amer_koric POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE: Amer Korić, diplomirani inženjer elektrotehnike

e-mail: amer.koric@fzs.ba

Telefon: +387 33 407 043

Fax: +387 33 226 705

POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR PUBLICISTIKE: Hajrudin Alić

e-mail: hajrudin.alic@fzs.ba

Telefon: +387 33 215 043

Fax: +387 33 226 705