Popis stanovništva

KNJIGE POPISA (u xlsx i ZIP-xlsx formatu)-(April/Travanj-2017)

KNJIGA 1– STAROST I SPOL, BRAČNI STATUS, FERTILITET ŽENSKOG STANOVNIŠTVA/ AGE AND GENDER, MARITAL STATUS, FERTILITY FEMALE POPULATION                                                                                                                                                     Knjiga 1(ZIP-xlsx)

KNJIGA 2 – ETNIČKA/NACIONALNA PRIPADNOST, VJEROISPOVJEST, MATERNJI JEZIK/ NATIONALITY, RELIGION, LANGUAGE                                                                                                                                                                                                                               Knjiga 2(ZIP-xlsx)

KNJIGA-3-DOMAĆOSTVA I PORODICE/ FAMILY AND HOUSEHOLD                                             Knjiga 3(Zip-xlsx)

KNJIGA 4– OBRAZOVNE KARAKTERISTIKE/ EDUCATIONAL CHARACTERISTICS                    Knjiga 4(ZIP-xlsx)

KNJIGA 5 – STANOVI, ZGRADE I USLOVI STANOVANJA/ APARTMENTS, BUILDING AND HOUSING CONDITIONS           Knjiga 5(ZIP-xlsx)

KNJIGA 6 – INVALIDITET/ DISABILITY                                                                                                     Knjiga 6(ZIP-xlsx)

KNJIGA 7 – EKONOMSKE KARAKTERISTIKE/ ECONOMIC CHARACTERISTICS                           Knjiga 7(ZIP-xlsx)

KNJIGA 8 – MIGRACIJE/ MIGRATIONS                                                                                                      Knjiga 8(ZIP-xlsx)