Statističke oblasti

Transport i komunikacije

Transport

Cestovni prijevoz putnika i robe

Cestovni prijevoz putnika i robe obuhvata podatke o broju prevezenih putnika i putničkim kilometrima te količinu prevezene robe i tonskim kilometrima u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu cestom. Godišnjim izvještajem prikupljaju se podaci o prijevoznim sredstvima i vrsti prevezene robe. Podaci o gradsko-prigradskom prijevozu prikupljaju se u tromjesečnoj periodici i odnose se na rad poslovnih subjekata koji obavljaju gradski prijevoz (tramvajima, autobusima i trolejbusima) u gradskim i prigradskim naseljima.

Željeznički prijevoz putnika i robe

Podaci o prevezenim putnicima i robi u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu željeznicom prikupljaju se u tromjesečnoj periodici, a godišnjim izvještajem prikupljaju se podaci o željezničkoj infrastrukturi i prijevoznim sredstvima željeznice.

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

Podaci o pratećim djelatnostima u zračnom prijevozu obuhvaćaju rad aerodroma. Tromjesečnim izvještajem o aerodromskim uslugama prikupljaju se podaci o prometu domaćih i inozemnih aviona po vrsti transporta – domaći i međunarodni (redovni i vanredni), promet putnika, robe i pošte. Godišnjim izvještajem o aerodromskim uslugama prikupljaju se podaci o kapacitetima aerodroma, prometu domaćih i stranih aviona, promet putnika i tereta i utrošak energenata.

Telekomunikacije

Tromjesečnim istraživanjem o telekomunikacijskim uslugama prikupljaju se podaci o telefonskim uslugama fiksne i mobilne mreže u unutrašnjem i međunarodnom prometu; telefonski razgovori obavljeni u javnim govornicama; prijenos podataka; broj SMS i MMS poruka, širokopojasni internet promet u GB. Godišnjim istraživanjem o telekomunikacijskoj opremi, mreži i uslugama prikupljaju se podaci o broju automatskih telefonskih centrala, javnih telefonskih govornica sa automatskom naplatom, iznajmljenim linijama, glavnim telefonskim linijama, broj pretplatnika u mobilnoj telefonskoj mreži i broj internet pretplatnika.

Registrirana cestovna vozila, prometne nesreće na cestama i cestovna infrastruktura

Godišnjim istraživanjem o registriranim cestovnim motornim i priključnim vozilima prikupljaju se podaci o broju registriranih cestovnih putničkih motornih vozila po: vrsti i godini proizvodnje vozila, vrsti pogonske energije i radnog obima motora, eko karakteristikama, masi praznog vozila. Godišnjim istraživanjem o prometnim nesrećama na cestama prikupljaju se podaci o broju nesreća prema vrsti, posljedicama, uzrocima, okolnostima i učesnicima (vozila, vozači, pješaci i putnici). Godišnjim istraživanjem o cestama, mostovima i tunelima prikupljaju se podaci o dužini putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju, broj i dužina mostova i tunela.

Poštanske i kurirske usluge

Podaci o univerzalnim poštanskim uslugama, te ostalim poštanskim i kurirskim uslugama prikupljaju se u tromjesečnoj periodici, a godišnjim izvještajem prikupljaju se podaci o poštanskoj opremi, mreži i uslugama.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci


IZVJEŠTAJ O KVALITETU Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima

Godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima-pdf