Statističke oblasti

Trgovina i ostale usluge

Trgovina na malo

Mjesečnim istraživanjem trgovine na malo prikupljaju se podaci o ostvarenom prometu u trgovini na malo, u skladu s Uredbom Vijeća o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98 (aneks C), 1158/05., 1503/06. i 1893/06. Podaci se objavljuju u obliku prilagođenih i neprilagođenih realnih i nominalnih indeksa.

Distributivna trgovina

Tromjesečnim istraživanjem distributivne trgovine prikupljaju se podaci o prometu u trgovini na veliko i na malo, u skladu s Uredbom Vijeća o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98 (aneks D), 1158/05., 1503/06. i 1893/06. Podaci se objavljuju u obliku prilagođenih i neprilagođenih nominalnih indeksa.

Domaći sajmovi

Podaci o domaćim sajmovima prikupljaju se godišnje od organizatora sajma, a prema godišnjem kalendaru Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Ugostiteljstvo

Za statistiku ugostiteljstva podaci o ukupnom prometu i po vrstama ugostiteljskih objekata prikupljaju se putem obrasca Kvartalni indikatori u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Jedinice posmatranja su poslovni subjekti (pravne osobe) koji su prema glavnoj djelatnosti po KD BiH 2010  registrirani u području I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo). Obrtnici nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem.

Prijevoz i skladištenje

Istraživanjem Tromjesečni izvještaj za prijevoz i skladištenje prikupljaju se podaci o prometu u djelatnostima prijevoza i skladištenja u skladu s Uredbom Vijeća o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98 (aneks D), 1158/05., 1503/06. i 1893/06. Podaci se objavljuju u obliku neprilagođenih nominalnih indeksa.

Ostale uslužne djelatnosti

Istraživanjem Tromjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti prikupljaju se podaci o prometu u slijedećim uslužnim djelatnostima: Poštanske i kurirske djelatnosti; Informacije i komunikacije; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Podaci se objavljuju u obliku neprilagođenih nominalnih indeksa.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci