Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava (APD)

26.07.2017 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2015. KONAČNI REZULTATI

21.04.2017 ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, 2015.

29.06.2016 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-siromaštvo i uslovi života

29.06.2016 APD 2007-ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA U BiH-konačni rezultati

29.05.2012 ANKETA o potrošnji domaćinstava u BiH 2011