Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

POZIV

24.05.2022 Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga angažovanja osoblja za rad na anketnim istraživanjima

13.04.2022 Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga angažovanja osoblja za rad na anketnim istraživanjima

09.04.2021 Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga angažovanja osoblja za rad na anketnim istraživanjima

03.04.2020 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBLJA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJA

23.01.2020 Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja za potrebe Federalnog zavoda za statistiku

30.05.2019 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA "ORGANIZACIJA CEROMINIJE ICOS 2019"

25.03.2019 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBLJA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJA

29.03.2018 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBLJA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJA

20.03.2017 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBLJA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJIMA

22.03.2016 PONOVNI JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJIMA

11.03.2016 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJIMA

10.03.2015 JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ANGAŽOVANJA OSOBA ZA RAD NA ANKETNIM ISTRAŽIVANJIMA

ODLUKA

10.03.2023 Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga vektorizacije i ažuriranja granica prostornih jedinica

26.10.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga osiguranja - LOT1, LOT2, LOT3

26.10.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga upravljanja kvalitetom ITIL

26.10.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke službenog automobila

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga pristupa internetu Back UP line LOT-2

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke tonera i drugog potrošnog materijala LOT-1

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke tonera i bubnjeva za mašinu Konika Minolta LO-2

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka usluge stalnog pristupa internetu LOT-1

25.05.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizičke zaštite objekta FZS

10.02.2022 OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA TOKOM 2021 GODINE

28.12.2021 Odluka o nabavci usluge čišćenja prostorija FZS

28.12.2021 Odluka o nabavci licence za proširenje platforme za virtualizaciju za Backup sisteme

28.12.2021 Odluka o nabavci računarske opreme

28.12.2021 ODLUKE O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu stalnog interneta Back-UP LOT-2

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge stalnog pristupa internetu LOT-1

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu angažovanja osoblja za provođenje anketnih istraživanja

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za FIREWALL rješenja

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača toneri LOT-2

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača toneri LOT-1

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka nafte i naftnih derivata

06.08.2021 ODLUKA o izboru najpovojnijeg ponuđača fizičko obezbjeđenje

02.02.2021 Obrazac zaključenih ugovora Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini

15.01.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka kancelarijskog materijala

15.01.2021 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sanacija podrumskog prostora

01.12.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu sistema upravljanja kvalitetom

01.12.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja

01.12.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softverskih licenci i implementaciju istih

01.12.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servera

12.05.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge stalnog pristupa internetu

12.05.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za stalni pristup internetu BackUP-link

12.05.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanja usluge Firewal licence

12.05.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanja usluge angažovanja osoblja za rad na anketnim istraživanjima

30.04.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i bubnjeva za mašinu Konica Minolta

30.04.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za printere i fax aparate

30.04.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku matrice i boje za mašinu PRIPORT DD

12.03.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Vršenje usluge štampe

12.03.2020 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vršenje usluge fizičke zaštite objekta FZS

31.01.2020 Obrazac zaključenih ugovora Federalnog zavoda za statistiku u 2019. godini

17.09.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka tonera

17.09.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka kancelarijskog materijala

06.05.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka softvera za backup i replikaciju

06.05.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka nafte i naftnih derivata

06.05.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-angažovanje osoblja za rad na anketnim istraživanjima

09.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-stalni pristup internetu

09.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-stalni pristup internetu (BackUp link)

09.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-fiksna telefonija za uspostavljanje CATI sistema

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-produženje licence za Firewall

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-vršenje usluga fizičke zaštite objekta FZS

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Bihać

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Goražde

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Livno

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Mostar

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Orašje

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Sarajevo

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Široki Brijeg

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Travnik

04.04.2019 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-čišćenje prostorija Zenica

22.01.2019 Obrazac zaključenih ugovora tokom 2018 godine

30.11.2018 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje imovine Zavoda

30.11.2018 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje zaposlenika Zavoda

29.10.2018 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za digitalizaciju štamparije

29.10.2018 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sistem za upravljanje dokumentima

18.09.2018 ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA - JAVNE NABAVKE 2018

18.09.2018 ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA STALNI PRISTUP INTERNETU - JAVNE NABAVKE 2018

26.12.2017 ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA - JAVNE NABAVKE 2017

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hardver i softver

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -kancelariski materijal

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

11.03.2016 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga rekostrukcije web - online baziranog rješenja i vizuelnog rješnja

18.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za Softverske_licence

18.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za Oracle_licencu

16.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za Racunarsku_opremu

21.09.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-kancelarijski materijal

27.08.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata putem benzinskih stanica

28.07.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-toneri

17.03.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku produženeja licenci i podršku za vatrozid (Firewall Checkpoint)

13.03.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stalnog pristupa Internetu

PLANOVI

07.03.2023 Plan javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2023. godinu

22.12.2022 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2022. godinu

23.05.2022 Plan javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2022. godinu

07.12.2021 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu

14.04.2021 Plan javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu

29.12.2020 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu

10.07.2020 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu

03.03.2020 Plan javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu

07.01.2020 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu

25.12.2019 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu

05.04.2019 Plan javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu

26.10.2018 Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2018. godinu