Statističke oblasti

Investicije

Godišnjim izvještajem o investicijama u stalna sredstva prikupljaju se podaci o ulaganjima u stalna sredstva za sve pravne osobe sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Definicije i metodološka objašnjenja su zasnovana na metodologijama “Evropski/Europski sistem računa” (ESA) i “Sistem nacionalnih računa” (SNA).

Godišnjim izvještajem o investicijama se prikupljaju podaci o:
–    Isplatama za investicije po izvorima finansiranja,
–    Ostvarenim investicijama po tehničkoj strukturi, namjeni ulaganja i teritoriji.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci