Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu/travnju 2022. godine u odnosu na mart/ožujak 2022. godine, manja je za 0,8%. U aprilu/travnju 2022. godine, u odnosu na april/travanj 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 4,5%.

”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2022

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 23.5. do 11.6.2022. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2022). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone Interview) što znači…

Anketa o prihodima i uslovima života 2022

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 23.05. -  10.07.2022. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2022“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu/ožujku 2022. godine u odnosu na februar/veljaču 2022. godine, veća je za 4,2%. U martu/ožujku 2022. godine, u odnosu na mart/ožujak 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 6,3%.
1 2 3 31