Obrasci statistike nacionalnih računa za 2023. godinu

Federalni zavod za statistiku obavještava poslovne subjekte da će podaci potrebni za obračun Bruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH za 2023.godinu, kao i za prošlu godinu,  biti obezbijeđeni kroz administrativne izvore podataka, a na osnovu dogovora i potpisanog Memoranduma o saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom (FIA).  Potrebni podaci će se prikupljati…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2023. godine u odnosu na novembar/studeni 2023. godine, manja je za 1,9%. U decembru/prosincu 2023. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 8,5%.

KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2024

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na teritoriji FBiH. Od 2006-2019 godine Anketa…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom 2023. godine u odnosu na oktobar/listopad 2023. godine, manja je za 0,8%. U novembru/studenom 2023. godine, u odnosu na novembar/studeni 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 6,2%.
1 2 3 38