Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024.

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024. U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 15  dana od dana postavljanja…

Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 27.07.2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti četvrti val anketiranja domaćinstava za…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju/svibnju 2020. godine u odnosu na april/travanj 2019. godine, veća je za 2,8%. U maju/svibnju 2020. godine, u odnosu na maj/svibanj 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 16,3%.
1 2 3 24