Obavještenje o provođenju Ankete o zadovoljstvu korisnika

Federalni zavod za statistiku provodi Anketu o zadovoljstvu korisnika u cilju sagledavanja potreba i stepena zadovoljstva korisnika sa statističkim podacima i uslugama. Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta Vašeg vremena i odgovorite na pitanja iz Ankete.Na osnovu rezultata dobivenih iz Ankete pristupit će se poboljšanju kvaliteta i načina diseminacije statističkih…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu/ožujku  2019. godine u odnosu na februar/veljaču 2019. godine, veća je za 0,6%. U martu/ožujku 2019. godine, u odnosu na mart/ožujak 2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 1,6%.

Prezentacija rezultata istraživanja Prehrambene navike odraslog stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine

U prostorijama ANU BiH, 28.marta 2019. godine održana je press konferencija na kojoj su prezentirani rezultati istraživanja koje je proveo Federalni zavod za statistiku u suradnji sa Harvard T.H. Chan školom javnog zdravstva (Boston, SAD). Ovo je bio prvi zajednički istraživački projekat Federalnog zavoda za statistiku i Univerziteta Harvard (Harvard…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u februaru/veljači  2019. godine u odnosu na januar/siječanj  2019. godine, veća je za 2,1%. U februaru/veljači 2019. godine, u odnosu na februar/veljaču  2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 0,2%.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

POČINJE ANKETA O POSLOVNIM I PRIVATNIM PUTOVANJIMA U BiH 2018  Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS)  u 2019. godini provode  drugi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP) za 2018. godinu. APPP će se provesti…