ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019.  (GIF). Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je isto pripremljeno u skladu sa preporukama i…

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,   Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.   U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10  dana od…

Predstavnici UPFBiH održali sastanak sa direktorom Kremićem: Nastavak uspješne saradnje

Sarajevo, 01. novembar/studeni 2019. - Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak sa predsjednikom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem, na kojem je usaglašeno da se zajednički radi na provedbi Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2009. godine s ciljem donošenja novog zakona o statistici…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

  Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2019. godine u odnosu na august/kolovoz 2019. godine, veća je za 4,0%.   U septembru/rujnu 2019. godine, u odnosu na septembar/rujan 2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 6,9%.