Predstavnici UPFBiH održali sastanak sa direktorom Kremićem: Nastavak uspješne saradnje

Sarajevo, 01. novembar/studeni 2019. - Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak sa predsjednikom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem, na kojem je usaglašeno da se zajednički radi na provedbi Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2009. godine s ciljem donošenja novog zakona o statistici…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

  Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2019. godine u odnosu na august/kolovoz 2019. godine, veća je za 4,0%.   U septembru/rujnu 2019. godine, u odnosu na septembar/rujan 2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 6,9%.

Prosječna mjesečna bruto i neto plaća i zaposlenost, VIII 2019.

Prosječna mjesečna bruto i neto plaća i zaposlenost, VIII 2019. Prosječna bruto plaća, VIII 2019.               1434 KM Prosječna neto plaća, VIII 2019.                    932 KM Prosječna neto plaća,VI 2019.-VIII 2019.   928 KM Broj zaposlenih osoba, VIII 2019.          529.357 Broj nezaposlenih osoba, VIII 2019.     311.150  

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu/kolovozu  2019. godine u odnosu na juli/srpanj 2019. godine, manja je za 6,8%. U augustu/kolovozu 2019. godine, u odnosu na august/kolovoz 2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 10,2%.

Obavještenje o provođenju ankete

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH  da će se od 17.09. do 08.10. 2019. godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.  Anketiranje će provoditi…

Registrujte se za ICOS2019!

Ne propustite!  U toku je registracija učesnika za drugu Međunarodnu konferenciju o zvaničnoj statistici ICOS2019. Konferencija će okupiti statističke stručnjake, akademske radnike, ekonomiste i korisnike statističkih podataka iz BiH i svijeta na dvodnevnom skupu koji se održava na Ekonomskm fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. i 15. novembra 2019. godine. Registracija…