Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju  2019. godine u odnosu na decembar/prosinac  2018. godine, veća je za 1,5%. U januaru/siječnju 2019. godine, u odnosu na januar/siječanj  2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 4,7%.

Održan sastanak direktora statističkih institucija

Dana, 28.01.2019.g. održan je sastanak direktora statističkih institucija u Agenciji za statistiku BiH na kojem je prisustvovao doc.dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku zajedno sa suradnicima. Teme sastanka odnosile su se na usaglašavanje prijedloga aktivnosti Twinning projekta kao i programiranje IPA 2019 Fonda . „Shodno dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji,…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu  2018. godine u odnosu na novembar/studeni  2018. godine, manja je za 3,8 %. U decembru/prosincu 2018. godine, u odnosu na decembar/prosinac  2017. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 1,8%.

Sastanak direktora Agencije za statistiku BiH i Federalnog zavoda za statistiku

Na poziv Agencije za statistiku BiH, 24.01.2019.g. održan je sastanak direktora Agencije dr. Sci. Velimira Jukića i direktora Federalnog zavoda za statistiku doc.dr.Emira Kremića. U cilju jačanja institucionalne suradnje na sastanku je razgovarano o planiranim aktivnostima koje bi se trebale implementirati u 2019.g. Posebna tema sastanka bila je harmoniziranje statističkih…