Sastanak direktora Agencije za statistiku BiH i Federalnog zavoda za statistiku

Na poziv Agencije za statistiku BiH, 24.01.2019.g. održan je sastanak direktora Agencije dr. Sci. Velimira Jukića i direktora Federalnog zavoda za statistiku doc.dr.Emira Kremića. U cilju jačanja institucionalne suradnje na sastanku je razgovarano o planiranim aktivnostima koje bi se trebale implementirati u 2019.g. Posebna tema sastanka bila je harmoniziranje statističkih…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom  2018. godine u odnosu na oktobru/listopadu  2018. godine, manja je za 1,1 %. U novembru/studenom 2018. godine, u odnosu na novembar/studeni  2017. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 0,2%.

Saopćenje za medije

U vezi tumačenja podataka koji se odnose na Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini a vezano za izborni proces koji provodi Centralna izborna komisija BiH, obavještavamo Vas, da je Federalni zavod za statistiku kao pravni sljednik ranijeg Republičkog i Državnog zavoda za statistiku kao ovlašteni organ shodno članu 9. Zakona…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobaru/listopadu  2018. godine u odnosu na septembar/rujan  2018. godine, veća je za 1,0 %. U oktobru/listopadu 2018. godine, u odnosu na oktobar/listopad  2017. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 1,5%.