Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2021. godine u odnosu na novembar/studeni 2021. godine, veća je za 2,9%. U decembru/prosincu 2021. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2020. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 7,4%.

Zaposlenost i plaće u Federaciji BiH, novembar/studeni 2021. godine

Zaposlenost Ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru/studenom  2021. godine na području Federacije BiH je 534.119 osoba, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za  0,6% u odnosu na oktobar/listopad  2021. godine. Posmatrano po djelatnostima u mjesecu novembru/studenom 2021. u odnosu na oktobar/listopad 2021. godine najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u djelatnosti…

Saopstenje za javnost – Kvartalni GDP

Tromjesečni bruto domaći proizvod (BDP)  Federacije BiH – III kvartal 2021.  godine Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH, prema prvoj procjeni,  u trećem tromjesečju 2021. godine u odnosu na isto tromjesečje 2020. godine iznosi  9,0%. Realni rast BDP-a u prvih 9 mjeseci 2021. godine u poređenju sa…

ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2021

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2021. godini provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2021  (GIF). Anketa Godišnje istraživanje farmi 2021. će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15.…