Indeksi potrošačkih cijena u januaru/siječnju 2024. godine

Potrošačke cijene u januaru/siječnju 2024. godine porasle  su za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec. U januaru/siječnju  2024. godine u odnosu na januar/siječanj  2023. godine, cijene su porasle za 0,7% (godišnja inflacija).