Statističke oblasti

Tržište rada (zaposlenost, plaće i troškovi rada)

Oblast statistike tržišta rada bazira se na prikupljanju, obradi i diseminaciji podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti, isplaćenim neto i bruto plaćama, nivou i strukturi troškova rada, radno sposobnom stanovništvu.

Zaposlenost i plaće

Podaci o ukupnom broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH od 2017. godine dobijeni su statističkom obradom podataka koji su preuzeti iz administrativnog izvora, Porezne uprave Federacije BiH. U broj zaposlenih osoba u FBiH uključeni su zaposleni u pravnim osobama i obrtu i srodnim djelatnostima – puni obuhvat. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste dobijanje podataka o broju zaposlenih osoba koje posluju na teritoriji FBiH.

Podaci o plaćama u Federaciji BiH dobijaju se provođenjem Mjesečnog statističkog istraživanja o plaćama u pravnim osobama koje posluju na teritoriji FBiH i zapošljavaju 10 i više zaposlenih. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste dobijanje podataka o mjesečnom nivou i kretanju prosječnih mjesečnih isplaćenih neto i bruto plaća, koje služe kao osnovica za izračun mnogih plaćanja.

Anketa o radnoj snazi

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva (15+), na osnovu kojih se vrši procjena ukupne radne snage u FBiH, kao i podaci o demografskim, obrazovnim, socio-ekonomskim i drugim karakteristikama stanovništva. Glavni cilj ovog istraživanja je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontigenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba.

Troškovi rada

Podaci o troškovima rada dobijaju se provođenjem četvorogodišnjeg istraživanja o troškovima rada. Cilj ovog istraživanja je dobiti podatke o nivou i strukturi troškova koje poslodavac ima po osnovu angažovanja radne snage.

 

Ikona-Saopcenja  Ikona-Bilteni  Ikona-Obrasci  Ikona-Metodologije  Ikona-Metapodaci