Statističke oblasti

Tržište rada (zaposlenost, nezaposlenost i plaće)

Oblast statistike tržišta rada bazira se na prikupljanju, obradi i diseminaciji podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti, isplaćenim neto i bruto plaćama, nivou i strukturi troškova rada, radno sposobnom stanovništvu.

Zaposlenost i plaće

Podaci o zaposlenosti i plaćama dobijaju se provođenjem mjesečnog istraživanja o zaposlenima i plaći. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste dobijanje podataka o mjesečnom nivou i kretanju prosječnih mjesečnih isplaćenih neto i bruto plaća (koje služe kao osnovica za izračun mnogih plaćanja) i broja zaposlenih (koji su važan pokazatelj za analizu ekonomskih kretanja u Federaciji BiH).

Radna snaga

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva (15+), na osnovu kojih se vrši procjena ukupne radne snage u FBiH, kao i podaci o demografskim, obrazovnim, socio-ekonomskim i drugim karakteristikama stanovništva. Glavni cilj ovog istraživanja je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva, kontigenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih osoba.

Troškovi rada

Podaci o troškovima rada dobijaju se provođenjem četvorogodišnjeg istraživanja o troškovima rada. Cilj ovog istraživanja je dobiti podatke o nivou i strukturi troškova koje poslodavac ima po osnovu angažovanja radne snage.

 

Ikona-Saopcenja Ikona-Bilteni Ikona-Obrasci Ikona-Metodologije

Izvještaji o kvalitetu za – Tržište rada

29.12.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Anketa o radnoj snazi - 2017

04.04.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU RAD-1-2016

29.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Anketa o radnoj snazi 2016

01.03.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2015

30.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU- ANKETA O RADNOJ SNAZI 2015

28.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2014

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAOPOSLENIM I PLAĆI RAD-1 2013

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ANKETA O TROŠKOVIMA RADA 2012

12.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETA O RADNOJ SNAZI 2014

16.06.2011 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETE O RADNOJ SNAZI 2011