Tržište rada (zaposlenost, plaće i troškovi rada)

Tržište rada (zaposlenost, plaće i troškovi rada)

13.02.2019 Metodološki dokument Statističko istraživanje o zaposlenima

13.02.2019 Metodološki dokument Statističko istraživanje o plaćama

13.02.2019 Metodološki dokument Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (Rad-1G)