Statističke oblasti

Statističke oblasti

SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA/PUBLIKACIJE/First release/Publication – 2017:

FEBRUAR/VELJAČA/FEBRUARY

________________________________________________________________________________

Datum  i dan Date  and day Broj statističkog izdanja Number of statistical issues Naziv saopćenja/priopćenja/ publikacije Title of the First Realise/Publication   Vrsta statističkog izdanja Type of statistical issues Razdoblje na koje se podaci odnose Reference period
 
10. petak/ Friday  13.1.3 Ostvareni prinosi južnog voća i maslina Yields of   citrus fruits and olives  b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release 2016
10. petak/ Friday  5.5.1 Registrirana cestovna motorna i priključna vozila Registered motor vehicles b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release  2016
13. ponedjeljak/ Monday  14.12 Prirodno kretanje stanovništva Natural demographic trends b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
15. srijeda/ Wednesday  8.1.12 Prosječna neto plaća po područjima i oblastima KD BIH 2010 Average net wage by the KD BIH 2010 b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
15. srijeda/ Wednesday  8.2.12 Zaposlenost po područjima i oblastima KD BIH 2010 Employment by the KD BIH 2010 b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
15. srijeda/ Wednesday 23.2 Registrirani poslovni subjekti Registered busuness entities b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release 31.12.2016
20. ponedjeljak/ Monday  16.1.1 Robni promet sa inozemstvom Foreign trade b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
20. ponedjeljak/ Monday  16.2.4 Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza Unit value indices of export and import b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release  IV kvartal/Quarter 2016
22. srijeda/ Wednesday  2.1.4 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu Indices of production in construction b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter        2016
22. srijeda/ Wednesday  2.4.4 Izdata odobrenja za građenje Building permits b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter        2016
22. srijeda/ Wednesday  2.2.4 Građevinski radovi u inozemstvu Construction works in abroad b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter        2016
22. srijeda/ Wednesday  2.3.4 Cijene prodatih stanova Prices of sold new dwellings b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter        2016
27. ponedjeljak/ Monday  1.1 Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
27. ponedjeljak/ Monday  5.6.4 Promet u prijevoznim i skladišnim djelatnostima Turnover of transportation and storage activities b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
27. ponedjeljak/ Monday  3.3.4 Promet u ostalim uslužnim djelatnostima Turnover of other services b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
27. ponedjeljak/ Monday  3.2.4 Distributivna trgovina Distributive trade b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
27. ponedjeljak/ Monday  17.4 Promet u ugostiteljstvu Hotel and restaurants b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
27. ponedjeljak/ Monday  13.5.1 Prikupljano kravlje mlijeko i proizvodnja mliječnih proizvoda Cow,s milk and dairy products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
27. ponedjeljak/ Monday  13.2.1 Klanje stoke i peradi u klaonicama Livestock and poultry slaughtered in abattoirs b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
27. ponedjeljak/ Monday  13.6.1 Proizvodnja jednodnevne peradi u valionicama/ inkubatorskim stanicama The production of day-old chicks in the incubator b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
27. ponedjeljak/ Monday  13.4.1 Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda Sale and purchase of agriculture products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
27. ponedjeljak/ Monday  5.1.4 Cestovni prijevoz robe  i putnika Road transport of goods and passengers b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
27. ponedjeljak/ Monday 22.2.1. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike Short-term indicators of energy statistics b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
28. utorak/  Tuesday  7.1.1 Indeks potrošačkih cijena po COICOP oblastima Consumer price indices by COICOP divisions b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
28. utorak/  Tuesday  7.2.1 Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda Producers price indices of industrial products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
28. utorak/ Tuesday  3.1.1 Trgovina na malo Retail trade b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
28. utorak/ Tuesday  4.1 Mjesečni indikatori statistike smještaja u turizmu Monthly indicators of accommodation statistics b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release I 2017
Februar/Veljača/ February  2. Mjesečni statistički pregled Federacije BiH Monthly statistical review of the Federation of BiH b/h/e www Statistička publikacija Statistical publication Mjesečne i godišnje serije podataka za Federaciju BiH Monthly and annual data series for Federation of BiH
Februar/Veljača/ February 2. Mjesečni statistički pregled Federacije BiH po kantonima Monthly statistical review of the Federation  of BiH by cantons b/h/e www Statistička publikacija Statistical publication Mjesečne i godišnje serije podataka za kantone Monthly and annual data series for cantons
Februar/Veljača/ February 246. Migracije stanovništva Population migration b/h/e www Godišnji tematski bilten Annual thematic bulletin 2016

 

Datum  i dan

Date  and day

Broj statističkog izdanja Number of statistical issues Naziv saopćenja/priopćenja/ publikacije Title of the First release /Publication   Vrsta statističkog izdanja Type of statistical issues Razdoblje na koje se podaci odnose Reference period
           
JANUAR/SIJEČANJ/JANUARY  

_____________________________________________________________________________

13. petak/ Friday 14.11 Prirodno kretanje stanovništva Natural demographic trends b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XI 2016
13. petak/ Friday 8.1.11 Prosječna neto plaća po područjima i oblastima KD BIH 2010 Average net wage by the KD BIH 2010 b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XI 2016
13. petak/ Friday 8.2.11 Zaposlenost po područjima i oblastima KD BIH 2010 Employment by the KD BIH 2010 b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XI 2016
16. ponedjeljak/ Monday Šifarnik općina/ naseljenih mjesta FBiH Code List of municipalities / settlements FBiH b/h/e www stanje 31.12.2016.
16. ponedjeljak/ Monday Promjene kod općina i naseljenih mjesta u FBiH Changes in municipalities and settlements in FBiH b/h/e www stanje 31.12.2016.
16. ponedjeljak/ Monday  7.1.12 Indeks potrošačkih cijena po COICOP oblastima Consumer price indices by COICOP divisions b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
16. ponedjeljak/ Monday  7.2.12 Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda Producers price indices of industrial products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
20. petak/ Friday–25-srijeda  16.1.12 Robni promet sa inozemstvom Foreign trade b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
20. petak/ Friday  5.2.4 Poštanske i kurirske usluge Postal and courier services b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
20. petak/ Friday  5.8.4 Telekomunikacijske usluge Telecommunication services b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
20. petak/ Friday  5.3.4 Promet na aerodromima/ zračnim lukama Traffic in airports b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
20. petak/ Friday  13.1.2 Zasijane površine u jesenjoj sjetvi Sown areas in autumn b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release 2016
25. srijeda/ Wednesday  9.12 Indeksi obima industrijske proizvodnje Indices of industrial production b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
25. srijeda/ Wednesday  1.12 Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Manufacture and sale of wood assortments b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
25. srijeda/ Wednesday  3.3 Domaći sajmovi Domestic fair b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release 2016
25. srijeda/ Wednesday  13.4.12 Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda Sale and purchase of agriculture products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
25. srijeda/ Wednesday  13.5.12 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvodnja mliječnih proizvoda Collected cow,s milk and produced milk products b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
25. srijeda/ Wednesday  13.2.12 Klanje stoke i peradi u klaonicama Livestock and poultry slaughtered in abattoirs b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
25. srijeda/ Wednesday  13.6 Struktura valionica/ inkubatorskih stanica u FBiH Hatchery structure in FBiH b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release 2016
30. ponedjeljak/ Monday  4.12 Mjesečni indikatori statistike smještaja u turizmu Monthly indicators of accommodation statistics b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
27. petak/ Friday 22.2.12. Kratkoročni pokazatelji energetske statistike Short-term indicators of energy statistics b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
30. ponedjeljak/ Monday  3.1.12 Trgovina na malo Retail trade b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release XII 2016
30. ponedjeljak/ Monday  5.4.4 Prijevoz putnika i robe željeznicom Rail transport of goods and passengers b/h/e www saopćenje/ priopćenje/ First release IV kvartal/Quarter 2016
Januar/Siječanj/ January  1. Mjesečni statistički pregled Federacije BiH Monthly statistical review of the Federation of BiH b/h/e www Statistička publikacija Statistical publication Mjesečne i godišnje serije podataka za Federaciju BiH Monthly and annual data series for Federation of BiH
Januar/Siječanj/ January  1. Mjesečni statistički pregled Federacije BiH po kantonima Monthly statistical review of the Federation  of BiH by cantons b/h/e www Statistička publikacija Statistical publication Mjesečne i godišnje serije podataka za kantone Monthly and annual data series for cantons