Statističke oblasti

Zdravstvo i zaštita

Oblast nacionalnih zdravstvenih računa bazira se na prikupljanju i agregiranju podataka o ukupnoj potrošnji u zdravstvu po namjenama zdravstvene zaštite, izvorima finansiranja, pružaocima zdravstvenih usluga i tekućim izdacima u zdravstvu po pružaocima usluga zdravstvene zaštite i izvorima finansiranja, koji su u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom za zdravstvene račune.

ZDRAVSTVO (saopćenja/priopćenja)

12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH, 2014. GODINA

——————————————–

ZAŠTITA (saopćenja/priopćenja)