Statističke oblasti

Zdravstvo i zaštita

Oblast nacionalnih zdravstvenih računa bazira se na prikupljanju i agregiranju podataka o ukupnoj potrošnji u zdravstvu po namjenama zdravstvene zaštite, izvorima finansiranja, pružaocima zdravstvenih usluga i tekućim izdacima u zdravstvu po pružaocima usluga zdravstvene zaštite i izvorima finansiranja, koji su u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom za zdravstvene račune.

ZDRAVSTVO

30.06.2023. 12.7-pdf STATISTIKA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH, 2021. GODINA

29.04.2022. 12.7-pdf STATISTIKA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH, 2020. GODINA

30.05.2021  12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH  ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH 2019 GODINA

30.04.2020  12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH  ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH 2018 GODINA

30.04.2019  12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH  ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH 2017 GODINA

9.6.2020 ISPRAVKA SAOPĆENJA 2017

30.04.2018  12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH  ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH 2016 GODINA

9.6.2020 ISPRAVKA SAOPĆENJA 2016

28.04.2017   12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BiH 2015 GOD.    12.7-doc

9.6.2020 ISPRAVKA SAOPĆENJA 2015

29.04.2016   12.7-pdf  STATISTIKA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH RAČUNA U FEDERACIJI BIH, 2014. GODINA

9.6.2020 ISPRAVKA SAOPĆENJA 2014

——————————————–

ZAŠTITA

 

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije   Ikona-Metapodaci