Statističke oblasti

Statistički poslovni registar

Statistički poslovni registar predstavlja evidenciju poslovnih subjekata (preduzeća). Sadrži osnovne identifikacione i adresne podatke o preduzećima, podatke o osnovnoj djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010, kao i indikatore o veličini preduzeća formirane na osnovu finansijskih podataka i podataka o broju zaposlenih i dr.. Statistički poslovni registar predstavlja jedinstveni okvir za provođenje statističkih istraživanja. Osnovni principi na kojima radi Statistički poslovni registar su: sveobuhvatnost, ažurnost, racionalnost i povjeljivost.

Ikona-Saopcenja   Ikona-Bilteni   Ikona-Obrasci   Ikona-Metodologije

OBRAZCI: Registar poslovnih subjekata  2017.godina


PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA ILI DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA (Bosanski)    pdf RPS  iko_excel RPS

PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA ILI DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA (Hrvatski)     pdf RPS  iko_excel RPS 


PRIJAVA ZA PROMJENU PRETEŽNE (GLAVNE) DJELATNOSTI (Bosanski)     pdf PPL-D    iko_excel PPL-D

PRIJAVA ZA PROMJENU PRETEŽNE (GLAVNE) DJELATNOSTI (Hrvatski)      pdf PPL-D    iko_excel PPL-D


Klasifikacije:


pdfKLASIFIKACIJA DJELATNOSTI – KD BiH 2010

pdfKD_2010_Tablica_veza