Poslovni registri – Registar poslovnih subjekata

Poslovni registri – Registar poslovnih subjekata

15.02.2019 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31.12.2018. GODINE

15.08.2018 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30.06.2018. GODINE

15.02.2018 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31.12.2017. GODINE

15.08.2017 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30.06.2017. GODINE

15.02.2017 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31.12.2016. GODINE

15.08.2016 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI NA DAN 30.06.2016. GODINE

15.02.2016 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI NA DAN 31.12.2015. GODINE

17.08.2015 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI NA DAN 30.06.2015. GODINE

17.08.2015 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI NA DAN 31.12.2014. GODINE

22.07.2010 REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI NA DAN 31.12.2009.-15.06.2010. GODINE