Plan rada

Plan rada

03.01.2019 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2019. GODINU

25.12.2018 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2019. GODINU

28.11.2018 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2019-2021.

19.04.2018 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BIH ZA 2018. GODINU

28.02.2018 INICIJALNI TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2018-2020.

19.02.2018 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2018. GODINU

09.02.2017 GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA 2017. GODINU

09.02.2017 Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH 2017

01.12.2016 TROGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PERIOD 2017-2019.

29.05.2016 PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA F BiH ZA 2016.GODINU

29.05.2016 Trogodišnji plan rada FZS za period od 2015-2017

15.03.2016 PLAN RADA Federalnog zavoda za statistiku za 2016.godinu