Kontakt

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00  (pauza: 11:00 – 11:30)
Telefon: +387 33 20 64 52
Faks: +387 33 22 61 51
Poštanska adresa: Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
BiH, Federacija Bosne i Hercegovine
E – mail: fedstat@fzs.ba