Kontakt

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00  (pauza: 11:00 – 11:30)
Telefon: +387 33 20 64 52
Faks: +387 33 22 61 51
Poštanska adresa: Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
BiH, Federacija Bosne i Hercegovine
E – mail: fedstat@fzs.ba

DIREKTOR ZAVODA: Doc.dr. Emir Kremić

e-mail: kabinet@fzs.ba    Telefon: +387 33 443 866     Fax: +387 33 226 705


POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA: Sanja Ambrožić

e-mail: sanja.ambrozic@fzs.ba     Telefon: +387 33 407 031     Fax: +387 33 226 705


POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA STATISTIKU STANOVNIŠTVA I DRUŠTVENE STATISTIKE: Hidaeta Čolović, diplomirani ekonomista

e-mail: hidaeta.colovic@fzs.ba     Telefon: +387 33 407 017     Fax: +387 33 226 705


POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA: Nisveta Džebo, diplomirani ekonomista

e-mail: nisveta.dzebo@fzs.ba     Telefon: +387 33 407 025     Fax: +387 33 226 705


POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I STATISTIČKE METODE: Amer Korić, diplomirani inženjer elektrotehnike

e-mail: amer.koric@fzs.ba     Telefon: +387 33 407 043     Fax: +387 33 226 705


POMOĆNIK DIREKTORA ZA SEKTOR PUBLICISTIKE:Hajrudin Alić

e-mail:hajrudin.alic@fzs.ba     Telefon: +387 33 215 043     Fax: +387 33 226 705


SLUŽBE/UREDI ZA STATISTIKU U KANTONIMA FEDERACIJE BIH ADRESA TELEFON
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE UNSKO-SANSKOG KANTONA U BIHAĆU-Načelnik Hiba Sarajlić


DAROVALACA KRVI 24 387 037/ 22 78 58
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA U GORAŽDU-Načelnik Sabaheta Jusufović


TRG BRANILACA 1 387 038/ 22 43 33
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA 10 U LIVNU-Načelnik Mira Vujeva


TRG DOMOVINSKOG RATA 5 387 034/ 20 21 01
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA POSAVSKOG  U ORAŠJU-Načelnik Slavica Oršolić


 ULICA 8.  Br. 6a 387 031/ 71 00 51
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU-Načelnik Aziz Dedović


KRPIĆA 3 387 036/ 58 08 71
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA U ŠIROKOM BRIJEGU-Načelnik Božica Zeljko


MATIJE GUPCA BB 387 039/ 70 37 05
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA U TUZLI-Načelnik Azra Ćatović


STARI GRAD BB 387 035/ 36 99 80
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA U TRAVNIKU-Načelnik Čamil Ganibegović


BOSANSKA 131 387 030/ 51 14 30
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U ZENICI-Načelnik Željka Skelo


M.TARABARA 15 387 032/ 40 77 28
SLUŽBA ZA STATISTIKU ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO U SARAJEVU-Načelnik Meliha Suljić


TITOVA 62 387 033/ 26 58 81