Sektor za publicistiku i diseminaciju

Sektor za publicistiku i diseminaciju

Šemso Šurković, pomoćnik direktora
Telefon: +387 (33) 407 021
E-mail: [email protected]


Odsjek za odnose s javnošću i biblioteka
Telefon: +387 (33) 407 031


Odsjek za publicistiku
Telefon: +387 (33) 215 043